Badania psychologiczne

Pracownia Psychologii Transportu PREMIUM oferuje badania:

 • wstępne i okresowe kierowców (wszystkie kategorie)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kierowców przewożących wartości pieniężne
 • kierowców taksówek
 • przedstawicieli handlowych i kierujących pojazdami służbowymi
 • kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na egzaminatorów
 • instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów
 • osób, które przekroczyły limit 24 pkt karnych
 • osób, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu
 • osób po wypadku drogowym
 • operatorów sprzętu budowlanego
 • operatorów wózków widłowych, suwnic
 • osób wykonujących pracę na wysokości
 • osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 • osób skierowanych przez lekarza, policję, Starostę

2